99499www威尼斯(中国澳门)有限公司

水性油墨、油漆用系列

推荐型号

  序号产品型号软化点(环球法),℃酸值,mg KOH/g颜色,固体加纳色号(或哈森色号)
  1
  KZ140
  130~140
  205~225
  ≤13(液体色)
  2
  KZ150
  145~155170~190≤13(液体色)
  3KZ160
  150~160
  190~210
  ≤13(液体色)
  4401
  125~135165~195≤7(液体色)
  5115
  107~115130~1604~7
  6140
  128~140120~160
  ≤7
  7KZ223
  125~135
  25~30
  ≤4(液体色)
  8KZ224
  130~14030~35≤4(液体色)
  9MR125
  123~130
  ≤30
  ≤6(液体色)
  10
  MR130
  127~135≤35
  ≤6(液体色)

系列推荐型号